یــهــویــی-Suddenly

تــراوشــات یــهــویــی یک شـاهـیـنـیـسـم-Suddenly Oazing a SHaHiNiSM

تــراوشــات یــهــویــی یک شـاهـیـنـیـسـم-Suddenly Oazing a SHaHiNiSM

یــهــویــی-Suddenly

تو این وبلاگ مطالب کوتاه و یهویی که به ذهنم خطور میکنه مینویسم
شاید همین الان که اینارو مینویسم شماهم دارید به همینا فکر میکنید

At this Blog , I will write short subjects that come to my mind
when you reading this Blog may we telepathy

نویسندگان

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

بسه دیگه اااااه

چقد همه احساس خستگی میکنن

بسه بابا

همه از زندگی سیر شدن

بیخیال

بیاید خوش بگذرونیم

موزیک گوش کنیم

دور دور کنیم

بریم جوج بزنیم با نوشابه :))

بعد تلو تلو بخوریم

برقصیم

دود کنیم (دودی که معتادش نشی )


به قوله شاعر نووووور کمــــــــــــــه ، میکنن دووووووووووود همــــــــــــــه

فکنم ایشونه که کنارم میشونمش .... بوسیدنیو میبوسمش .... نوشیدنیمو مینوشمش


والا

دو روزه زندگی

یه روز جوونیم یه روز میمیریم


بیخیال غصه و درد

بیخیال بد بیاری

زنده باد این عاشقانه


اصن باید تلوتلو بخوری این زندگیو

زندگی کوتاه تر از اونیه که جدی بگیریمش

بشکن چرخه ی مزخرف عرفو


برای "خواسته ها" زندگی کنیم نه "بایدها"

بعدا پشیمون میشی اگه به حرف من گوش نکنی :)

جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی

خیلی خستم


من به آمار زمین مشکوکم


احساس تنهایی


احساس فشار زمان


موزیک تنها نجات دهنده ، تنها التیام بخش این روزام


موزیک آرامش روح ، فقط چند دقیقه فارق از هیاهو


ساعت 12 شب

خسته

خابالو

هوا گرم شده ، خیلی

فردا و پس فردا تعطیل


بعضی تجربه ها نیازه ، اون تجربه هایی که گرفتارت نمیکنن ، بعضی تجربه هارو اگه نکنی بعدا بدجوری پشیمون میشی ، چون بعضی تجربه ها زمان دارن ، وقتش که بگذره دیگه نمیتونی...


زندگی دو روزه ، یه روز جوونی ، یه روز میمیری

پس تا جوونیم زندگی کنیم

اینجوری شدیم


باید رفت

باید رفت اون روزا دیگه بر نمیگرده باید رفت


حرفاتو میخورى شبا به جاىه شام

دستت خون شده فرق نداره با چشام
چند وقته بودنت عه رویه عادته
رفتنم بهتره نبودت راحته
خونه سوتو کور بدون سر صدا
داره برف میاد زل زدى به رد پام
دستاتو ول کردم یه دفعه گم شدى
جات دیگه خالى نیست که بیاى پر کنیش
پس باید رفت آخر سر با حسرت باید رفتفدای سرت نباشه غمت
نری و یادت رفته باشه تنت
نشینه خاکستر کنار لبت
فدای سرت عزیزم نباشه غمت


نبینم اون روزتو
نبینم مستیاتو
نبینم انقد چت باشی که تلف شی تا صب
نبینم بُریدی
نبینم بخیه رو مچت
نبینم حک شده حرف بقیه رو پشتت
نبینم اون روزتو که پُر باشه از یکی دلت