یــهــویــی-Suddenly

تــراوشــات یــهــویــی یک شـاهـیـنـیـسـم-Suddenly Oazing a SHaHiNiSM

تــراوشــات یــهــویــی یک شـاهـیـنـیـسـم-Suddenly Oazing a SHaHiNiSM

یــهــویــی-Suddenly

تو این وبلاگ مطالب کوتاه و یهویی که به ذهنم خطور میکنه مینویسم
شاید همین الان که اینارو مینویسم شماهم دارید به همینا فکر میکنید

At this Blog , I will write short subjects that come to my mind
when you reading this Blog may we telepathy

نویسندگان

یلدا بی ارزش تر از جشن گرفتن

زندگیه بی ارزش ، شب یلدا چون یک ثانیه بیشتر از بقیه شبهای زندگیه باید عزا گرفت جای جشن

زندگی بی ارزش تر از اونه که یک ثانیه بیشتر کناره هم بودنو جشن گرفت


  • شاهین